Xếp hạng

# Tên Lớp Cấp Bang
1 DPW Khiếm Khách 105 -
2 Thảo Nguyệt Tiên 105 -
3 Đồ@Tể Thích Khách 105 KhátMáu
4 Bop Vũ Linh 105 Passion
5 TàThần Thích Khách 105 -
6 ★★★La Khiếm Khách 105 KhátMáu
7 ABC Vũ Mang 105 -
8 OnePunch Vũ Mang 105 -
9 BanshBao Vu Sư 105 -
10 Izumi Vũ Mang 105 KhátMáu
11 ♥♥♥♥♥ Thích Khách 105 ThếLựcMới
12 TửNgưng Thích Khách 105 -
13 HoangThiênĐế Vũ Mang 105 -
14 Dictator Pháp Sư 105 Passion
15 caoloc Kiếm Linh 105 -